Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Modele redukcyjne z żywicy - wykonawstwo wzorów i produkcja finalna:

 • samoloty

 • pojazdy wojskowe

 • okręty

 • kolejnictwo

 • samochody

 • oraz inne modele o dowolnej tematyce na zamówienie klienta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpracy z naszą firmą.

Scale of resin models - construction and production of final designs:

 • planes

 • military vehicles

 • warships

 • cars

 • railroading

 • as well as other models of any subject matter made to order

We invite you to familiarize yourself with our offer and to cooperate with our company.